Polityka prywatności

Korzystając z naszych usług, powierzasz nam swoje dane osobowe. Ochrona informacji dotyczących Użytkowników naszego Serwisu jest dla nas sprawą najwyższej wagi, w związku z czym dokładamy najwyższych starań, by nasz Użytkownik czuł się bezpiecznie. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez nas danych naszych Użytkowników, przysługujące Użytkownikowi prawa oraz nasze obowiązki, jako Administratora tych danych osobowych.

 1. Kto kontroluje Twoje dane osobowe?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fidiasz ASI sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (54-432) przy ulicy Legnickiej 48A, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000865061 (dalej: Administrator).

 1. Gdzie przechowujemy Twoje dane?

Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej: EOG). Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli dane są przekazywane poza obszar EOG, Administrator stosuje standardowe klauzule umowne oraz Tarczę prywatności, jako środki zabezpieczające z odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych.

 1. Kto ma dostęp do Twoich danych?

Nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z podmiotami zewnętrznymi.

 1. Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

W momencie zebrania Twoich danych osobowych każdorazowo poinformujemy Cię jaka jest podstawa ich przetwarzania, czy masz obowiązek przekazać dane osobowe i jakie są możliwe konsekwencje niewyrażenia na to zgody. Twoje dane możemy przetwarzać na podstawie zgody, ale również w celu wykonania umowy lub z uwagi na nasz prawnie uzasadniony interes. W przypadku zbierania danych na podstawie Twojej zgody, wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych zawsze jest całkowicie dobrowolne, jednak brak zgody uniemożliwia np. zarejestrowanie się w Serwisie.

 1. Jakie dane osobowe gromadzimy?

Zbieramy i przetwarzamy następujące dane (dane niezbędne do zarejestrowania Użytkownika oraz utworzenia Konta) – adres poczty elektronicznej e-mail, hasło, imię i nazwisko, kraj pochodzenia a także nazwę firmy, Numer Identyfikacji Podatkowej oraz numer telefonu.

Gromadzimy, przetwarzamy oraz wykorzystujemy dane osobowe, które przekazujesz nam dobrowolnie – tylko w sytuacji, gdy wyrażasz na to zgodę.

Informacje, które przekazujesz przetwarzane są przede wszystkim w celu realizacji w sposób prawidłowy usług świadczonych przez Serwis. Podczas gromadzenia danych osobowych zostaniesz każdorazowo poinformowany, na jakiej podstawie i w jakim celu zbieramy Twoje dane.

 1. W jaki sposób korzystamy z Twoich danych osobowych?

Wykorzystujemy informacje przekazane wyłącznie w sposób określony w niniejszym dokumencie, mając na względzie treść wyrażonej przez Ciebie zgody. Każdorazowe wykorzystanie informacji w inny sposób niż określony w niniejszym dokumencie będzie wiązało się z poinformowaniem o sposobie i celu ich wykorzystania oraz będzie wymagało od każdorazowego wyrażenia zgody na ich wykorzystanie.

Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane są przede wszystkim w celu właściwego prowadzenia Serwisu oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w szczególności:

– w celu obsługi procesu rejestracji,

– utworzenia Konta,

– logowania do Konta,

– świadczenia usług oraz zapewnienia sprawnego funkcjonowania Serwisu,

– umożliwienia kontaktu pomiędzy usługobiorcą a administratorami serwisu.

Twoje dane osobowe mogą być wykorzystywane w celu przesyłania informacji handlowych pochodzących bezpośrednio od Usługodawcy oraz celem przesyłania newslettera zawierającego informacje związane z Serwisem, w tym dotyczące nowości pojawiających się w Serwisie oraz inne informacje związane z tematyką Serwisu – tylko, gdy wyraziłeś na to zgodę podczas Rejestracji.

Wykorzystujemy technologię Cookies w celu dostosowania Serwisu do Twoich potrzeb. Możesz nie wyrażać zgody na to, aby wpisane dane zostały zapamiętane i abyś mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach Serwisu. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do danych określonych w niniejszym punkcie. Jeżeli nie zgadzasz się na personalizowanie Serwisu, możesz wyłączyć obsługę Cookies w opcjach przeglądarki internetowej. Szczegóły związane z Cookies określa nasza Polityka Cookies, której treść jest dostępna tutaj.

Wykorzystujemy dane zgromadzone w logach systemowych wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w sieci Internet np. adres IP. Wszelkie dane zgromadzone w logach systemowych w tym dane eksploatacyjne, określające Twoją aktywność w serwisie wykorzystywane są przez Serwis w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, szczególnie w celach technicznych oraz statystycznych.

 1. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres korzystania z Serwisu tj. posiadania Konta w Serwisie. W przypadku usunięcia Konta, Twoje dane zostają usunięte.

 1. Jakie masz prawa?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:

 • W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę – bez podawania przyczyny.

Żądanie może dotyczyć wskazanego przez Ciebie celu przetwarzania, np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych, ale może też dotyczyć wszystkich celów przetwarzania. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że zostanie usunięte Twoje Konto, a Twoje dane nie będą przez nas przetwarzane. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

 • Prawo do dostępu do danych

W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, jakie Twoje dane osobowe przechowujemy. Aby to zrobić, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail: [kontakt@fidiasz.com] – otrzymasz te informacje pocztą e-mail.

 • Prawo do przenoszenia

Gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie Twojej zgody lub zawartej umowy, masz prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Ciebie lub innego administratora. Pamiętaj, że prawo to dotyczy wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.

 • Prawo do poprawiania danych

Zawsze możesz zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełniania niekompletnych danych. W celu realizacji tego prawa, możesz edytować swoje dane osobowe na stronie swojego konta lub skontaktuj się z nami pod adresem e-mail [kontakt@fidiasz.com] – otrzymasz potwierdzenie dokonania zmian pocztą e-mail.

 • Prawo do usunięcia danych

Masz prawo w każdej chwili usunąć przetwarzane przez nas dane osobowe, a gdy nie będzie to możliwe – poinformujemy Cię o tym.

 • Prawo do ograniczenia:

Masz prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych pod następującymi warunkami:

– jeśli zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne, wtedy musimy ograniczyć przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności,

– jeśli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, możesz nie zgodzić się na usunięcie danych osobowych i w zamian zażądać ograniczenia ich używania,

– jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.

 1. Jak możesz korzystać ze swoich praw?

Poważnie podchodzimy do ochrony danych, dlatego wyznaczyliśmy dedykowany adres e-mail, na który możesz kierować wszelkie pytania związane z Twoimi danymi osobowymi. Skontaktuj się z nami pod adresem: [kontakt@fidiasz.com].

 1. Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Aby zagwarantować, że Twoje dane zawsze będą przetwarzanie w sposób transparenty i zgodny z prawem, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Aby skontaktować się z IOD, napisz na adres: [kontakt@fidiasz.com], a w temacie wiadomości wpisz „IOD”.

 1. Co możesz zrobić, gdy przetwarzamy Twoje dane w niewłaściwy sposób?

Jeśli uważasz, że przetwarzamy dane osobowe w niewłaściwy sposób – skontaktuj się z nami pod adresem [kontakt@fidiasz.com]. Możesz również zgłosić skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Zabezpieczenia.

Dokładamy najwyższych starań w celu jak najlepszego zabezpieczenia Twoich danych osobowych, w szczególności przed utratą, nieodpowiednim użyciem, dostępem przez podmioty nieuprawnione oraz ujawnieniem danych.

Odpowiadamy za utrzymanie poufności swoich danych dostępowych do Konta – adresu e-mail oraz hasła.

Wszelkie podejrzenia dotyczące występowania zagrożenia dotyczącego ujawnienia danych lub dostępu podmiotów nieuprawnionych, niezwłocznie zgłoś pod adresem:[kontakt@fidiasz.com].

Mimo zastosowania zaawansowanych środków technicznych, nie możemy w pełni zagwarantować tajemnicy składowanych i przesyłanych danych w sieci Internet.

 1. Aktualizacja naszych zasad prywatności.

Nie możemy wykluczyć, że w przyszłości będziemy musieli zaktualizować naszą Politykę prywatności. Najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie www. Dodatkowo, będziemy informować o każdej zmianie treści dokumentu, np. o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Twoich danych osobowych, sposobu kontaktu z nami lub Twoich praw.

 1. Postanowienia końcowe.

Jeżeli nie akceptujesz postanowień zawartych w niniejszym dokumencie powinieneś zaprzestać korzystania z Serwisu oraz usunąć Konto.

Niniejszy dokument obowiązuje od dnia [28-05-2018].

Szanujemy Twoją prywatność, dlatego chcemy Cię poinformować, że zaktualizowaliśmy naszą Politykę prywatności. Aby przekazać jasne i przejrzyste informacje dotyczące tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe. W poszczególnych punktach szczegółowo opisujemy, które z Twoich danych osobowych posiadamy i w jaki sposób je wykorzystujemy. Dodaliśmy także informację o Twoich prawach, np. w jaki sposób możesz uzyskać dostęp do swoich danych oraz zażądać zaprzestania ich wykorzystywania.

Naszą Politykę prywatności znajdziesz tutaj.