hero background

IoT – Internet of Things

IoT - Internet of Things

Miniaturyzacja mikroprocesorów, dostępność i niska cena czujników, a także powstanie technologii transmisji bezprzewodowej RFID, BLE, WiFi sprawiły, że urządzenia mogą komunikować się między sobą i tworzyć Internet Rzeczy. Rozmawiające ze sobą maszyny, beacony znaczące przestrzeń, czy wszechobecna sieć telekomunikacyjna same nie zmienią naszej rzeczywistości.

IoT stanie się faktem, gdy technologiczne innowacje znajdą swoje zastosowanie, staną się użyteczne i stworzą wartość dodaną dla ich użytkowników indywidualnych lub biznesowych. Inteligentne budynki, zautomatyzowany przemysł, transport, medycyna to tylko niektóre obszary, w których IoT może pomóc tworzyć przełomowe rozwiązania.

Poszukujemy projektów biznesowych, które na podstawie technologii o unikalnej kompozycji, modelu biznesowego i zespołu innowatorów stworzyły produkt bądź rozwiązanie zapewniające istotną przewagę konkurencyjną. Wierzymy, że technologia pozwala tworzyć zupełnie nowe rozwiązania starych (i nowych) problemów. W takie przedsięwzięcia i w takie zespoły twórców chcemy inwestować.

Areas of our special interest:

FinTech

Internet of Things

Bio-agro

New materials and solutions for the industry

Modern construction materials

Unconventional energy sources

The list is not closed – should you have a revolutionary concept, we are open to your ideas.

We respect your privacy, that is why we would like to inform you that we have updated our Privacy policy. In order to give you clear information on how we process your personal data. In the following points we specify which of your personal data we are in possession of and how we use it. We have also added information regarding your rights, such as how you can access your data and how to request that it is no longer used.

Here you will find our Privacy policy